Turnround Management Association Česká republika, o.s. – Dedicated to Corporate Renewal

Co je Turnaround Management Association ČR?


Turnaround Management Association Česká republika (dále jen „Sdružení“ nebo „T.M.A. ČR“) vznikla v roce 2008 jako výhradní česká afilace neziskové společnosti Turnaround Management Association ("T.M.A International") se sídlem v Chicagu, Illinois. Sdružení bylo založeno jako neziskové občanské sdružení, vyvíjející činnost v souladu s vytyčenými cíli a spolupracující s ostatními afilacemi T.M.A. International, jakož i jinými organizacemi a platformami, jejichž činnost a cíle odpovídají cílům Sdružení.

  • Je to nezávislé sdružení odborníků v oblasti „turnaround managementu“, insolvenčního práva a v oblasti korporačních financí.
  • Slouží jako mezioborová platforma pro spolupráci a sdílení znalostí a zkušeností mezi osobami, zabývajícími se problematikou insolvence a jejího řešení.
  • Prosazuje vysoké etické a odborné standardy ve všech činnostech, souvisejících s insolvencí a jejím řešením.

Nejbližší události

9. listopadu 2015

Save the date!

Již čtvrtý ročník Restrukturalizačního fóra TMA se uskuteční v pondělí 9. listopadu 2015 v prostorách České národní banky. Bližší informace naleznete pod záložkou UDÁLOSTI

Stránky ostatních evropských sdružení TMA:

[Go back to the top of the page]